Visual C# Kodsuz Veritabanı Full Proje

Visual Studio C# ile yapılmış proje de veritabanı bağlantısı yapılmıştır. Veritabanı olarak access veritabanı kullanılmıştır. Dosya 2003 *.mdb uzantılı olarak oluşturuldu.

Projede ana bir form var ve veritabanı ile yapılacak işlemler için yeni formlar eklenmiştir. Veritabanı listeleme, veri ekleme, silme ve arama işlemleri yapılabilmektedir.