Visual C# Formlar Arası Geçiş

Projeye eklenmiş olan formlar arası geçiş için formadi.Show() veya formadi.ShowDialog() kodları kullanılır.

Show: Ana formdayken yeni form gösterilir ve formlar arası pencerelere ekranda geçiş yapılarak aktif form üste çıkartılabilinir.
ShowDialog: Ana formdayken yeni form gösterilir. Ancak önceki forma geçiş yapmaya izin verilmez. Önceki forma geri dönmek için kapatmak gerekir.

Form gösterildiğinde önceki formu göstermek istemiyorsak formadi.Hide() kodu kullanılır. Bu şekilde form gizlenir.

Yalnız yeni gösterilen formu kapattığımızda eğer ana formu gizlediysek uygulamamız tamamen sonlanmaz veya önceki forma geçiş yapmaz. Bu sorunu gidermek için kullanılacak kodlar aşağıda gösterilmiştir.

Buradaki kodlarda;

İlk önce form gizlenir. FormEkle formu oluşturulur ve gösterilir. Daha sonra formekle formu kapatıldığında önceki form aktif olur ve gösterilir.